Azerbaycan'a Hoş Geldiniz

Ateşin Toprakları olarak da bilinen Azerbaycan muhteşem tarihi ve kendine özgü kültürel geçmişi olan bir ülkedir. Ülke geçmişte hem Sovyetler Cumhuriyetinin hem de İran’ın bir parçası olmuştur. Ülke Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını 1991 yılında yeniden kazanmış ve modern Azerbaycan canlılığı ve çeşitliliğiyle bilinen kültürüyle, Batı’ya dönük, bağımsız ve laik bir devlet haline gelmiştir.

View of flag square Baku from Maiden Tower

Azerbaycan Bakü’deki Kız Kulesinden Bayrak Meydanının görünümü

Azerbaycan’ın yüzölçümü toplam 86.600km2’dir ve bu da Avusturya’nın yüzölçümüyle yaklaşık olarak aynıdır. Azerbaycan’ın iklimsel, coğrafi ve topoğrafik özellikleri ülkenin kültürel geçmişi kadar çeşitlilik göstermekte ve ülkede dünyadaki 13 iklimden 9’u görülmektedir. Ülkede karlı ve dağlık bölgeler (Büyük Kafkasya sıra dağları Azerbaycan’ın kuzeyinden geçer), düz sulak alanlar, çöl düzlükleri, çamur volkanları (dünyada en fazla sayıda çamur volkanı), ağaçlıklar ve ormanlar, doğal rezervler (Azerbaycan topraklarının %2,5’i, diğer bir deyişle 11 devlet rezervi ve sekiz milli park koruma altındadır) ve plajlar bulunmaktadır.

Azerbaycan’ın dünyadaki konumu nedir?

Azerbaycan Güney Kafkasya’daki üç devletten (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) en büyüğüdür ve kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan, güneybatısında Türkiye, güneyinde İran ve doğusunda Hazar denizi bulunmaktadır.

a map of Europe with Azerbaijan highlighted in green

Azerbaycan

Ülke Avrupa ve Doğu Asya’ya uzanan bir noktada olduğundan Doğu ve Batı arasında bir geçiş yolu özelliğini taşır. Azerbaycan geçmişte İpek Yolunun önemli bir parçasıydı (Doğu ve Batı dünyasını birbirine bağlayan ticaret yoludur ve adını bu yol üzerindeki tüccarlar tarafından ticareti yapılan Çin ipeğinden almıştır) ve şu anda da Avrupa, Kafkasya, Asya Taşıma Koridoru (TRACECA) Projesinin bir parçası olarak aynı şekilde önemini sürdürmeye devam etmektedir.

Azerbaycan’da hangi dil konuşulur?

Ülkenin resmi dili Azerice’dir. Azerbaycan’da Rusça da yaygın olarak konuşulan bir dildir. Ülkenin başkenti Bakü’de gençler iyi derecede İngilizce ve Fransızca veya Almanca gibi diğer Avrupa dillerini konuşmaktadır.

Azerbaycan’ın para birimi nedir?

Azerbaycan’ın resmi para birimi Yeni Manat’tır. 100 Qepik 1 Manat’a eşdeğerdir.

Madeni para: 1, 3, 5, 10, 20, 50 (Qepik)
Banknot: 1, 5, 10, 20, 50, 100 (Manat)

Para birimi kodu: AZN
Para birimi simgesi: MaH

Azerbaycan neden Ateşin Toprakları olarak bilinir?

suraxani yanardag (flaming mountain) Azerbaijan

Suraxani Yanardağı – Azerbaycan’da topraktan çıkan doğal gazın yanması

Asıl neden tam olarak bilinmese de Azerbaycan’a Ateşin Toprakları denilmesiyle ilgili çok sayıda teori vardır. Bu teorilerden bazıları şunlardır:

1) Azerbaycan’a Ateşin Toprakları denilmesinin en eski nedenlerinden biri Perslilere kadar uzanmaktadır ve Pers dilinde ülkeyi anlatmak için “Aturpatakan” (kutsal ateşin sürekli yandığı yer anlamına gelir) kelimesi kullanılıyordu.
2) Absheron yarımadasında yapılan petrol çıkarma işlemi M.Ö. 6.-7.Yüzyıllara dayandığından, ülke dünyada petrolün çıkarıldığı en eski bölgelerden biridir. Absheron yarımadasındaki petrol endüstrisinde eski ve ortaçağ tarihçilerinin çalışmalarında bahsedilmektedir. Roma tarihçisi Ammianus Marcellinus (M.Ö. 4. Yüzyıl) Tarih çalışmasında eski Azerbaycan’dan “Midian Yağı” (yerel dilde “Nafta”) kullanıldığını belirtmişti.
3) Azerbaycan’da Güney Kafkasya’daki çok sayıda alanda olduğu gibi doğal gazın topraktan çıkarken ateş alması sonucunda doğal ateşler oluşuyor, bu da topraklara yanıyormuş görüntüsü veriyor. Eski Azerbaycan’da ateşe tapma geleneği, Zerdüştlükle (eski dönemlerde dünyanın en büyük dinlerinden biri) birlikte ülkede yayılmıştı. Zerdüştlüğüm ne kadar yaygın olduğu Azerbaycan’da ortaya çıkan eski eserlerden de anlaşılabiliyor; ayrıca batıl inançlara göre de ateş kutsal kabul ediliyor.
4) Yunan mitolojisine göre, Prometheus Zeus’un emriyle ateşi tanrılardan çalıp insanlara vermesinin bir cezası olarak Kafkas Dağlarına zincirle bağlanmış.

Azerbaycan’la ilgili diğer bilgilere TEAS’ın yayınladığı Azerbaycan: 100 Sorunun Yanıtı (Azerbaijan: 100 Questions Answered) başlıklı kitaptan ulaşabilirsiniz. Kitap www.amazon.co.uk’de satışa sunulmuştur.

Önemli sayfalar