875.000 Azeri mülteci ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişi (IDP)
4 BM Güvenlik Konseyi Kararı
20 Yıl süren AGİT Minsk Grubu müzakereleri
…hiç ilerleme kaydedilmedi

 

 


 

Dağlık Karabağ – Misyonumuz

TEAS, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki devam etmekte olan Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgeyle ilgili sorun konusundaki farkındalığı artırmak için aktif olarak çalışmaktadır.

TEAS, Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çevreler tarafından daha fazla önem verilmesini istiyor. Bazı devletlerin bu soruna çözüm bulmaya öncelik vermemesi sorunun giderek büyümesine ve her an tam anlamıyla bir savaş çıkma olasılığının yükselmesine neden olmuştur.

Bu konuda dört BM Güvenlik Konseyi kararı kabul edilmiş, PACE tarafından bir Karar verilmiş, AB Parlamentosu tarafından bir karar verilmiş olmasına rağmen ve son dönemde Ukrayna'daki belirsizliklere odaklanılması nedeniyle, AGİT Minsk Grubu (ve diğer uluslararası toplum) Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını yasal olmayan şekilde işgal etmesine göz yummaya devam etmektedir.

TEAS, devam etmekte olan Dağlık Karabağ sorununun çözümlenmesinin genel olarak Kafkasya bölgesinin refahını artıracağına inanmaktadır. Batı dünyasının da devam eden bu anlaşmazlığın sona erdirilmesi konusunda önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de sorunu çözüme kavuşturmak ve 875.000 mülteci ve yerinden edilmiş kişinin (IDP) evlerine geri dönmelerini için İngiltere (Birleşik Krallık), ABD ve AB’den daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Dağlık Karabağ

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, ülkenin batısında olup hem Azerbaycanlılar hem de Ermeniler’in yaşadığı Azerbaycan toprakları konusundaki anlaşmazlık için iki ülke arasında 1988-94 yılları arasında mücadele verildi. Ancak bu anlaşmazlığın temeli yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. “Nagorno-Karabakh” (Dağlık Karabağ) kelimesindeki ‘Nagorno’ Rusça’da ‘dağlık’ ve ‘Karabağ’ da Azerice’de ‘Kara Bahçe’ anlamına gelmektedir. Dağlık Karabağ, uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bağımsız toprakları olarak kabul edilmektedir. (1)

Azerbaycan’ın bu topraklar üzerinde geçmişe dayanan bir hak iddiası olsa da Ermenistan Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde etkili olmaya başlamış ve çok sayıda etnik Azeri bu bölgeyi terk etmeye zorlanmıştır. 19. yüzyılda İran ve Türkiye’den gelen binlerce Ermeni’nin Dağlık Karabağ bölgesine gelerek yerleşip yaşamaya başlaması konusunda çok sayıda kanıt bulunmaktadır.

(1) BM’nin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ topraklarına egemen olduğu ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü konusundaki onayı: http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10693.doc.htm

Dağlık Karabağ Haritaları

 

 

Önemli sayfalar